muikhoanso1@gmail.com


Hotline: 09.745.945.18

Email: muikhoanso1@gmail.com


Messenger Facebook

Máy khoan từ Ruko

                                   Chuyên phân phối các loại máy khoan từ 
                                   - Xuất xứ: Đức – thương hiệu Ruko
                                   - Đảm bảo đầy đủ CO, CQ
                                   - Hàng có sẵn
                                   - Giá nhà phân phối
RS4  

Technical data:
Magnetic clamping force:10.000 N
Total Power consumption:1.120 Watt
Rotation speeds:450 r.p.m. 
Height:182,0 mm 
Lift:38,0 mm
Length and width:160,0 x 80,0 mm
Weight:11,0 kg
Adapter:  ( 3/4")Weldon shank 19,0 mm ( 3/4") 
Drilling range:
Core drills:up to Ø 25,0 mm
Cutting depth core drills:30,0 mm
Input voltage:230 Volt
Conformity with:VDE, CEE
Accessories per machine:
1 Carrying bag incl. 2 plastic boxes
1 Ejector pin Ø 6,35 x 70,0 mm article no. 108 344
Text Box: 1.07
1 Cooling bottle article no. 108 101
1 Safety belt
1 Operating instructions

RS 10           Technical data:
           Magnetic clamping force:10.000 N
           Total Power consumption:1.120 Watt
           Rotation speeds:450 r.p.m
           Height:413,0 - 548,0 mm
           Lift:135,0 mm
           Length and width:160,0 x 80,0 mm
          Weight:13,0 kg
          Adapter:Weldon shank 19,0 mm (3/4") 
          Transmission opening:M14
          Drill chuck:1,0 - 13,0 mm with adapter
          Drilling range:
          Twist drills (DIN 338):max. Ø 10,0 mm 
          Twist drills (DIN 1897):max. Ø 13,0 mm
          Core drills:up to Ø 35,0 mm
          Cutting depth core drills:30,0 mm
          Input voltage:230 V
         Conformity with:VDE, CEE
         Accessories:
         1 Plastic tool case
         1 Drill chuck 1,0 - 13,0 mm article no. 108 116
         1 Adapter for drill chuck article no. 108 115
         1 Cooling bottle including holding device article no. 108 101
         1 Allen key for Weldon shank
         1 Safety belt
         1 Operating instructions
         1 With arbor article no. 108 159 for core drills with Weldon shank

RS 5e
         Technical data:
         Magnetic clamping force:10.000 N
         Total Power consumption:1.200 Watt
         Rotation speeds:140 - 350 r.p.m.
         Height:182,0 mm
         Lift:38,0 mm
         Length and width:160,0 x 80,0 mm
        Weight:11,0 kg
        Adapter:  ( 3/4")Weldon shank 19,0 mm ( 3/4") 
        Drilling range:
        Core drills:up to Ø 35,0 mm
        Cutting depth core drills:30,0 mm
        Input voltage:230 Volt
        Conformity with:VDE, CEE
        Accessories per machine:
     1 Carrying bag incl. 2 plastic boxes
     1 Ejector pin Ø 6,35 x 70,0 mm article no. 108 344
     1 Cooling bottle article no. 108101
     1 Safety belt
     1 Operating instructions

RS 20 / RSM 20
     Technical data:
     Magnetic clamping force RS 20:13.000 N
     Magnetic clamping force RSM 20:20.800 N
     Total Power consumption:1.200 Watt
     Rotation speeds:1st gear: 250 r.p.m
2nd gear: 450 r.p.m
     Height:408,0 - 598,0 mm
     Lift:190,0 mm
     Length and width RS 20:190,0 x 90,0 mm
     Length and width RSM 20:220,0 x 110,0 mm
     Weight RS 20:18,0 kg
     Weight RSM 20:26,0 kg
     Adapter:Morse taper MT 2
     Drill chuck:3,0 - 16,0 mm 
     Drilling range:
     Twist drills (DIN 338):max. Ø 13,0 mm 
     Twist drills (DIN 1897):max. Ø 16,0 mm
     Twist drills (DIN 345):max. Ø 20,0 mm
     Core drills:up to Ø 60,0 mm
     Cutting depth core drills:30,0 / 50,0 mm
     Input voltage:230 V
     Conformity with:VDE, CEE
    Accessories:
    1 Plastic tool case
    1 Drill drift
    1 Drill chuck 3,0 - 16,0 mm article no. 108 117
    1 Spike cone MT 2 / B 16 article no. 108120
    1 Cooling bottle including holding device article no. 108 101
    1 Safety belt
    1 Operating instructions
    1 With arbor article no. 108 315 for core drills with Weldon shank

RS 25e / RSM 25e


    Technical data:
    Magnetic clamping force RS 25e:13.000 N
    Magnetic clamping force RSM 25e:20.800 N
    Total Power consumption:1.200 Watt
    Rotation speeds:1st gear: 100 - 250 r.p.m
2nd gear:180 - 450 r.p.m
    Height:408,0 - 598,0 mm
    Lift:190,0 mm
    Length and width RS 20:190,0 x 90,0 mm
    Length and width RSM 20:220,0 x 110,0 mm
   Weight RS 20:18,0 kg
   Weight RSM 20:26,0 kg
   Adapter:Morse taper MT 2
   Drill chuck:3,0 - 16,0 mm 
   Drilling range:
   Twist drills (DIN 338):max. Ø 13,0 mm 
   Twist drills (DIN 1897):max. Ø 16,0 mm
   Twist drills (DIN 345):max. Ø 20,0 mm
   Core drills:up to Ø 60,0 mm
   Cutting depth core drills:30,0 / 50,0 mm
   Thread cutting:up to M20
   Input voltage:230 V
   Conformity with:VDE, CEE
   Accessories:
  1 Plastic tool case
  1 Drill drift
  1 Drill chuck 3,0 - 16,0 mm article no. 108 117
  1 Spike cone MT 2 / B 16 article no. 108120
  1 Cooling bottle including holding device article no. 108 101
  1 Safety belt
  1 Operating instructions
  1 With arbor article no. 108 315 for core drills with Weldon shank

RS 30e / RSM 30e


    Technical data:
    Magnetic clamping force RS30e:13.000 N
    Magnetic clamping force RSM30e:20.800 N
   Total Power consumption:1.840 Watt
   Rotation speeds:1st  gear: 60 - 140 r.p.m.
2nd gear: 200 - 470 r.p.m
   Height:450,0 - 640,0 mm
   Lift:190,0 mm
   Length and width RS30e:190,0 x 90,0 mm
   Length and width RSM30e:220,0 x 110,0 mm 
   Weight RS30e:24,0 kg
   Weight RSM30e:30,0 kg
  Adapter:Morse taper MT 3
  Drill chuck:3,0 - 16,0 mm
  Drilling range:
  Twist drills (DIN 338):max. Ø 16,0 mm 
  Twist drills (DIN 345):max. Ø 31,5 mm
  Core drills:up to Ø 100,0 mm 
  Cutting depth core drills:30,0 / 50,0 mm
  Auxiliary controller:
  Turn field:+/- 20°
  Moveable field:+/- 7,5 mm
  Input voltage:230 V
  Conformity with:VDE, CEE
  Accessories:
  1 Plastic tool case
  1 Drill drift
  1 Drill chuck 3,0 - 16,0 mm article no. 108 117
  1 Spike cone MT 3 / B16 article no. 108 121
  1 Cooling bottle including holding device article no. 108 101
  1 Safety belt
  1 Operating instructions
  1 With arbor article no. 108 316 for core drills with Weldon shank

RS 40e / RSM 40e    Technical data:
    Magnetic clamping force RS40e:13.000 N
    Magnetic clamping force RSM40e:20.800 N
    Total Power consumption:1.840 Watt
    Rotation speeds:1st  gear: 60 - 140 r.p.m.
2nd gear: 200 - 470 r.p.m
    Height:450,0 - 640,0 mm
    Lift:190,0 mm
    Length and width RS30e:190,0 x 90,0 mm
    Length and width RSM30e:220,0 x 110,0 mm 
    Weight RS30e:24,0 kg
    Weight RSM30e:30,0 kg
    Adapter:Morse taper MT 3
    Drill chuck:3,0 - 16,0 mm
    Drilling range:
    Twist drills (DIN 338):max. Ø 16,0 mm 
    Twist drills (DIN 345):max. Ø 31,5 mm
     Core drills:up to Ø 100,0 mm 
    Cutting depth core drills:30,0 / 50,0 mm
    Thread cutting:up to M 30
    Auxiliary controller:
    Turn field:+/- 20°
    Moveable field:+/- 7,5 mm
    Input voltage:230 V
    Conformity with:VDE, CEE
    Accessories:
    1 Plastic tool case
    1 Drill drift
    1 Drill chuck 3,0 - 16,0 mm article no. 108 117
    1 Spike cone MT 3 / B16 article no. 108 121
    1 Cooling bottle including holding device article no. 108 101
    1 Safety belt
    1 Operating instructions
    1 With arbor article no. 108 316 for core drills with Weldon shank
Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng liên hệ:
                        Công ty Cổ phần Thương Mại và sản xuất Thiết bị Công nghiệp Anh Phát
                        Địa chỉ: Số 109 - Phố Lai Xá – Kim Chung – Hoài Đức _ Hà Nội
                       Website: http://www.maykhoantu.net.vn//, http://anhphattools.vn/
                        Email: taro.anhphat@gmail.com
                       Điện thoại: 04.33661553 / 551
                       Hotline: 09.745.945.18
                       Skype: anh.phuong8
                       Yahoo: nguyen.anh8