muikhoanso1@gmail.com


Hotline: 09.745.945.18

Email: muikhoanso1@gmail.com


Messenger Facebook

Mũi Khoan bước

Dụng cụ cắt và các chi tiết vật liệu nền khác đã được hưởng lợi lớn từ sự tiến bộ khoa học kỹ thuật trong những thập kỷ gần đây. Công nghệ lớp phủ mỏng khi được áp dụng đúng cách sẽ tăng tuổi bền

Dao phay ngón

Theo truyền thống, cắt gọt kim loại tức là cắt gọt hợp kim thép và gang. Tuy nhiên, trong hoạt động sản xuất tại các nhà máy hiện nay, chúng ta phải đối mặt với các nguyên liệu khác như thếp không gỉ, hợp kim chịu nhiệt có chứa sắt hoặc không chứa sắt (ví dụ: titanium) và siêu hợp kim. Những vật liệu này rất khác biệt so với hợp kim thép truyền thống và có thể thực sự đúng nghĩa là “khó gia công”. .

Mũi khoan Từ

Lựa chọn máy và dụng cụ cắt gọt Công nghệ cắt gọt đã có bước phát triển nhanh chóng, với sự trợ giúp của máy tính, máy công cụ ngày càng cho năng suất cao và đảm bảo độ chính xác khi gia công.

Mũi khoan

Công nghệ lớp phủ mỏng khi được áp dụng đúng cách sẽ tăng tuổi bền của dụng cụ và thay đổi một phần đặc điểm và chức năng của dụng cụ.

Mũi khoan chuyên nghiệp

http://www.muikhoan.com/2011/11/lua-chon-may-va-cong-cu-cat.html.

Lưỡi cắt

Khả năng có thể gia công được chỉ ra mức độ dễ dàng mà một vật liệu có thể được gia công với chi phí thấp. Mức độ đánh giá này là một tỷ lệ trung bình so với một vật liệu quy chiếu.

Hiển thị các bài đăng có nhãn mũi khoan bộ. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn mũi khoan bộ. Hiển thị tất cả bài đăng

CORE DRILLS

108830
108831
108823

5-piece set of step core drills HSS 3 step core drills HSS Size 1 Ø 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm Size 2 Ø 20,0 mm - 22,0 mm - 24,0 mm Size 3 Ø 26,0 mm - 28,0 mm - 30,0 mm + 1 cutting spray ml article-no. 101 010 + 1 ejector pin Ø 6,35 mm x 95,0 mm for cutting depth 15,0 mm each step article-no. 108 310
108812
108814

108811E
10 - piece set of core drills with tungsten-carbide cutting edges 8 core drills with tungsten-carbide cutting edges and Quick IN-shank Ø 12,0 mm - 14,0 mm - 16,0 mm - 18,0 mm 20,0 mm - 22,0 mm - 24,0 mm - 26,0 mm + 1 cutting spray 50 ml article no. 101 010 + 1 ejector pin Ø 6,35 x 87,0 mm for cutting depth 35,0 mm article no. 108 306
108822

CONCRETE DRILLS

205246
205246RO
205255
205255RO


205256
205256RO
213246
213246RO

Mũi khoan ống tấm


101023

101420

101420F

101420T101020


101020T
101020RO


101020FRO


101020ERO


101020TROSTEP DRILLS

101026
101026RO
101026F


101026FRO
                  
101026ERO
101026T


101026TRO 
101027

ROTARY BURRS

116002 
116003RO
116003TC

116003TCRO
116008
116100


116003


116103ARO

TAPER AND DEBURRING COUNTERSINKERS

102312ERO 
   
102312TRO 
102319
W102319102142
102150 

102155

102752FRO
    
102752 
102152ASP

102152
102152T 
102154F
102154T


102319TRO 
102154TRO

102152RO
102152TRO 
102154FRO
102154ASP