muikhoanso1@gmail.com


Hotline: 09.745.945.18

Email: muikhoanso1@gmail.com


Messenger Facebook

Đĩa cắt kim cương

                                   
                                                 Được làm bằng kim cương, dùng để cắt đá và bê tông