muikhoanso1@gmail.com


Hotline: 09.745.945.18

Email: muikhoanso1@gmail.com


Messenger Facebook

Nghề cắt gọt kim loại

Nghề Cắt gọt kim loại là nghề sử dụng các máy công cụ có tạo phoi như: Tiện, phay, bào, mài, doa … để chế tạo các chi tiết đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất và an toàn.
            Để đáp ứng được yêu cầu của nghề nghiệp trước mắt cũng như định hướng cho sự phát triển sau này, người công nhân cần phải:
-          Vận dụng được kiến thức cơ bản về quá trình cắt gọt kim loại;
-          Sử dụng thành thạo các máy cắt gọt kim loại thông dụng;
-          Vận hành và điều chỉnh được máy công cụ điều khiển số;
     -    Chọn đúng và sử dụng  thành thạo các loại dụng cụ cắt, dụng cụ đo kiểm, đồ gá và các trang bị công nghệ thích hợp;
-          Thực hiện việc chăm sóc bảo quản các loại thiết bị chính và liên quan;
-          Tổ chức và quản lý quá trình sản xuất tương ứng với trình độ đào tạo;
-          Có đủ sức khoẻ và thích ứng với môi trường làm việc của nghề: gia công chi tiết có độ chính xác cao, tốc độ máy cao, ồn, nóng, ... và loại hình sản xuất khác nhau;
-          Có lòng say mê nghề nghiệp;
-          Đào tạo, bồi dưỡng công nhân trình độ thấp hơn;
-          Khi có trình độ cao cùng với kinh nghiệm thực tiễn có thể được đào tạo bồi dưỡng trở thành giáo viên dạy nghề.
Bài viết liên quan truy cập: http://www.muikhoan.com/