muikhoanso1@gmail.com


Hotline: 09.745.945.18

Email: muikhoanso1@gmail.com


Messenger Facebook

Lập bản vẽ kỹ thuật bằng máy tính

I,Khái niệm chung
Ngày nay hấu hết các bản vẽ và các tài liệu kĩ thuật đều được lập bằng máy tính.
ưu điểm:
+ Bản vẽ được lập một cách chính xác và nhanh chóng.
+ Dễ dàng lưu trữ và sửa chữa.
+ Giải phóng con người ra khỏi công việc nặng nhọc và đơn điệu khi lập bản vẽ bằng tay.
II, khái niệm cơ bản về một hệ thống vẽ bằng máy tính 
Hệ thống AutoCAD gồm 2 phần.
1, Phần cứng
-CPU: là trung tâm sử lý có thể coi là bộ não của máy tính.

-Màn hình hiển thị bản vẽ.
+ Bàn phím, chuột ra lệnh, nạp dữ liệu.
+ Máy in, máy vẽ để xuất bản vẽ ra giấy.
+ Một số thiết bị ngoại vi khác: như bảng số hoá, máy quét ảnh, đầu ghi để biến các thông tin vẽ thành thông tin dưới dạng số để đưa vào bộ nhớ trong máy hoặc lưu trữ trên đĩa.
2, Phần mềm
+ Tạo các đối tượng vẽ cơ bản: đường thẳng, đường tròn, đường cong, mặt cong, vật thể 3 chiều.
+ Giải các bài toán về dựng hình, vẽ hình
+ Tạo các hình chiếu vuông góc, mặt cắt, hình cắt.
+ Xây dựng HCTĐ, HCPC.
+ Tô vẽ kí hiệu vật liệu.
+ Ghi kích thước.
III, Khái quát về phần mềm AutoCAD 
-Là một chương trình do con người viết ra, với mục đích vẽ các bản vẽ 2 chiều và 3 chiều với sự hỗ trợ của máy tính.
1, Bản vẽ 2 chiều-vẽ hình chiếu các vật thể.
2, Tạo mô hình vật thể 3 chiều từ các khối hình học cơ bản.